7 narzędzi sprzedaży uwagi - typologia komercyjnych materiałów filmowych


1. Wideo prezentacje, wideowizytówka, film o produkcie, usłudze - produkt na ekranie monitora jest niemal namacalny,a to przekłada się  to na świadomą decyzję o zakupie danego dobra.


2. Wirusowe Wideo (Viral Video) - film, który użytkownicy internetu przesyłają sobie wzajemnie, dzięki czemu ma bardzo dużą oglądalność.


3. Filmy Promocyjne, Reklamowe,Targowe - byle nie za długi a wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki murowany.


4. Relacje i Reportaże z targów, konferencji, eventu - doskonałe narzędzie komunikacji. Przydaje się doświadczony, sprawny dziennikarz.


5. Filmy Szkoleniowe, instruktażowe, poradniki - Prosto i na temat ponieważ przeszkolony pracownik to wzrost produktywności. 


6. Product Placement - nie tylko samochody czy komórki, nawet fryzjer ma szansę na wzrost rozpoznawalności Marki poprzez obecność w cyklicznych programach telewizji lokalnej. 


7. Wideo Public Relations - kontent multimedialny,  referencje wideo, konferencje online, kronika firmy :)