Film - król marketingu


Film jest znacznie lepiej zapamiętywany niż tekst czy fotografia
Treści komunikowane przy pomocy wideo są łatwo przyswajane, ponieważ ruchomy obraz połączony z dźwiękiem wywołuje u odbiorcy silne i spontaniczne emocje, niemożliwe do wyzwolenia innymi środkami przekazu.

Wideo to najlepsza forma prezentacji produktu
Film jest najbliższy osobistemu doświadczaniu produktu, usługi lub wydarzenia. Każdy produkt można pokazać przez pryzmat tego jak powstaje, jak funkcjonuje, jak można go używać lub poprzez wypowiedzi ekspertów. Nawet jeśli produkt pokazany w filmie stanowi tylko "tło" jest dobrze zapamiętywany.

Wideo nie tylko dla bogatych
Obecnie film wideo przestaje być narzędziem tylko dla bogatych. Nie trzeba już płacić milionów złotych za emisję reklamy w telewizji, ponieważ Państwa film można bezpłatnie umieścić w internecie, wysłać e-mailem lub sprezentować na płycie DVD.

Komplementarne usługi wideo
HiPixel oferujemy produkcję obejmującą wszystkie etapy, od scenariusza, przez realizację zdjęć, montaż, do umieszczenia gotowego filmu w sieci lub emisji w telewizji. W ramach postprodukcji wykonujemy plansze, napisy, wizualizacje czy efekty specjalne. Ponadto przegrywamy, kompresujemy i przekodowujemy materiały cyfrowe w większości formatów. Posiadamy zaplecze sprzętowe oraz wykwalifikowaną ekipę. Nagrywamy w najwyższej dostępnej rozdzielczości, sprzętem o filmowej plastyce obrazu.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa