Dokumentacja projektu "Niech nas usłyszą"

Osoby głuchonieme są bardzo głośne. Czy widać to na zdjęciach ?
1