Budowanie strategii w kampanii wyborczej


Budowanie strategii kampanii składa się z siedmiu etapów:
- określenia jej celów
- analizy czynników, od których zależy realizacja Twoich przedsięwzięć
- identyfikacji elektoratu (profil polityczny, demograficzny)
- wyboru tematu, czyli przekazu, z jakim zamierzasz dotrzeć do wyborcy - oszacowania niezbędnych środków
- określenia taktyki
- przygotowania planu ze szczegółowym kalendarzem

Pamiętaj! Dobrze zaplanuj swoją kampanię.

Spraw, by Twoja strategia była realistyczna – nie zakładaj, że będziesz kierował swój przekaz do wszystkich wyborców.
Dokonaj analizy swojego okręgu wyborczego.
Po szczegółowym rozważeniu preferencji wyborców, własnych możliwości i zachowań konkurencji, właściwie dobierz temat.
Panuj nad treścią przekazu wyborczego. Spraw, by był on zgodny w kampanii bezpośredniej i medialnej.
Korzystaj z mediów i ucz się z nimi współpracować.
W strategii uwzględnij kontrkandydatów i ich możliwości.
Staraj się przewidzieć zachowania przeciwników, by w każdej chwili odeprzeć ich atak.
Bądź przygotowany na nieoczekiwane wydarzenia, szczególnie na sytuacje kryzysowe.
Nie usztywniaj swojej strategii, bądź elastyczny i gotowy do modyfikacji.
Zgromadź niezbędne środki finansowe.

Żródło http://maszglos.pl/budowac_strategie.php